19 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλ\κών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού διακηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη της Υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 39.634,91 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού, 28ης  Οκτωβρίου 50, Ορχομενός, Τ.Κ. 32300 την 31/05/2021, ήμερα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ


19 Μαΐ 2021

Διαδοχικές συσκέψεις για τη λήψη μέτρων ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Διευρυμένες, διαδοχικές συσκέψεις με θέμα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ορχομενού και στο Κοινοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Βοιωτίας Πύραρχος Γιάννης Ζαμάνης μαζί με τους διοικητές Λειβαδιάς και Θηβας ,ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας Μάριος Κακοσαίος ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος του δήμου Ορχομενού Γρηγόρης Γαλάνης και το σύνολο των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Ορχομενού.
Στόχος της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και η οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την πολιτική προστασία για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά την τοποθέτησή τους κάλεσαν τους προέδρους των κοινοτήτων να κινητοποιήσουν το σύνολο των πολιτών στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Ορχομενού και βάσει του άρθρου 1 της πυροσβεστικής διάταξης 4/2012, έχει ήδη καλέσει το σύνολο των ιδιοκτητών οικοπέδων που βρίσκονται εντός των οικισμών του δήμου άμεσα να προσχωρήσουν στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις του ανωτέρου άρθρου ο Δήμος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα προβεί αυτεπάγγελτα στην αποψίλωση των οικοπέδων, καταλογίζοντας την αντίστοιχη δημόσια δαπάνη στους ιδιοκτήτες.
“Το περιβάλλον και η προστασία του καθώς και η προστασία των δημοτών απο πιθανούς κινδύνους, είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι σε κάθε κίνδυνο” τόνισε η δήμαρχος Ορχομενού.