20 Μαΐ 2021

Βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από το Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι το γνήσιο της υπογραφής, εκτός από τα ΚΕΠ, θα βεβαιώνεται επίσης από τους αρμόδιους αντιδημάρχους (κτήριο Δημαρχείου) και τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Λουκά Τριανταφύλλου (Τμήμα εσόδων), καθημερινά από τις 08.00 το πρωί ως και τις 13.00. Για τους δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων αρμόδιος είναι και ο αντίστοιχος Πρόεδρος της κοινότητας.


20 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση οχημάτων-προμήθεια ελαστικών Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διενεργεί συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθώς και την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2021.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 67.629,60€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25-05-2021 με λήξη αποδοχής προσφορών την ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-51115 τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ