Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-22

Η Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά και Άτομα με Αναπηρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π.Α. με Α.).