30 Δεκ 2021

Δωρεάν rapid test στον Ορχομενό

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι την Τρίτη 4/1/2022 από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. θα διενεργηθούν δωρεάν rapid test στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ορχομενού σε όσους και όσες το επιθυμούν .

Οι δημότες παρακαλούνται να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους.

Ευχαριστούμε


30 Δεκ 2021

Περίληψη Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του Δήμου Ορχομενού

Συνοπτική Κατάσταση ψηφισθέντος προϋπολογισμού  Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Ορχομενού, οικονομικού έτους 2022» , όπως εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.97./2021(ΑΔΑ: ΩΗΧΑΩΞ6-ΦΜ9)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Ορχομενού.