03 Δεκ 2021

Πρόσληψη προσωπικού δύο ατόμων στη ΔΕΠΟΔΑΛ (ΣΟΧ-2η/2021)

H Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρείας «Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

03 Δεκ 2021

Πρόσκληση συνεδρίασης της ΕΠΖ του Δήμου Ορχομενού (5η/2021)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση (Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.