Κανόνες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ορχομενού ως και την 05.01.2022

Ανακοίνωση για την  λειτουργία της λαϊκής αγοράς  της Κοινότητας Ορχομενού που αφορά στην:

Πέμπτη  23  Δεκεμβρίου  2021,
Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021         και
Τετάρτη  5 Ιανουαρίου 2022     
(μεταφορά λόγω της αργίας των Θεοφανίων)

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 78616/18.12.2021 (ΦΕΚ 5973/Β)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00  έως και τη  Δευτέρα  10  Ιανουαρίου  2022 και ώρα 6:00»,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η λειτουργία των λαϊκών αγορών ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,
τους οποίους οι  συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά :

  • Τήρηση  ενός  (1)  μέτρου απόστασης  εκατέρωθεν  των πάγκων πώλησης χωρίς τοποθέτηση προϊόντων σε αυτή την απόσταση
  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους του πάγκου ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΤΗ   θα είναι τα τρία  (3) μέτρα. Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
  • Χρήση προστατευτικής μάσκας
  • Τήρηση αποστάσεων ενάμισι μέτρων (1,5 μ.) μεταξύ των ατόμων [ένα άτομο ανά 2 τ.μ  και στους εξωτερικούς χώρους ]
  • Ανά πάγκο πώλησης τοποθέτηση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω τοις 70% για την αντισηψία χεριών  

 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή .

Εάν , λόγω της πανδημίας , υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση.

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ