Διανομή Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Ορχομενού την 29.12.2021

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 15:00 – 19:00.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στα Πέτρινα του δήμου Ορχομενού (Μινύα 3), ΜΟΝΟ τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ΑΥΣΤΗΡΑ μέσα στο χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών που αναγράφονται.

Οι δικαιούχοι ΠΡΕΠΕΙ να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής, προκειμένου να λάβουν τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα μπορούν να παραληφθούν και από άλλο μέλος της οικογένειας του δικαιούχου με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και του ιδίου και του δικαιούχου.

Σε περίπτωση που παραλάβει τρίτο πρόσωπο απαιτείται να προσκομίσει ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.