10 Μαΐ 2022

Δοκιμαστική λειτουργία του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική έναρξη του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης προκειμένου να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου και των κρουνών.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται στα κτήματά τους ώστε να ελέγξουν τους κρουνούς (βάνες) άρδευσης.

Υπενθυμίζουμε πως η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων – καναλιών και του κλειστού κυκλώματος άρδευσης του Δήμου προϋποθέτει την τακτοποίηση ενδεχόμενων παλαιότερων οφειλών από τον κάθε καλλιεργητή.


10 Μαΐ 2022

Αποψίλωση οικοπέδων: Η υποχρέωση των δημοτών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους

Ο Δήμος Ορχομενού ζητά την προσοχή και τη συμβολή των δημοτών για την πρόληψη πυρκαγιών, δεδομένου ότι διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι:

«Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το 2022, από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορχομενού, ότι υποχρεούνται στον καθαρισμό αυτώνστην αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτωνκαθώς και άλλων εύφλεκτων ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75, παρ. Ι, τομέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010) άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις (1/2019 & 4/2012) και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ορχομενού.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισμό και να επιβάλει πρόστιμα  και κυρώσεις στους υπόχρεους που δε θα συμμορφωθούν».

Επισημαίνεται ότι στους χώρους που αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, όσο δηλαδή διαρκεί η αντιπυρική περίοδος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά στο 22613-51117 και 22613-51123.

 

Ο Αρμόδιος Εντεταλμένος Σύμβουλος

Γαλάνης Γρηγόρης


10 Μαΐ 2022

Εγγραφές-Επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορχομενού

Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Ορχομενού ότι οι αιτήσεις για επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 12 έως 31 Μαΐου 2022, στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς, από 8.30π.μ – 13.00μ.μ.

Συνημμένα θα βρείτε τα απαιτούμενα, προς συμπλήρωση, έντυπα.


10 Μαΐ 2022

Ανανέωση αδειών κυνηγετικών όπλων

Ενημερώνουμε τους πολίτες του Δήμου Ορχομενού ότι οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των οποίων η άδεια κατοχής έχει λήξει, προς αποφυγή ποινικών κυρώσεων, όπως σχηματισμός ποινικής δικογραφίας και κατάσχεση κυνηγετικού όπλου, παρακαλούνται να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ στο Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού, προκειμένου υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ανανέωση των Αδειών Κατοχής των Κυνηγετικών τους Όπλων: