12 Μαΐ 2022

Πρόσκληση Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού την 16.5.2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022  και ώρα 19:00, σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης , με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


12 Μαΐ 2022

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού την 16.5.2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022  και ώρα 18:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης , με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: