03 Μαΐ 2022

Κανόνες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Ορχομενού για 5 και 12 Μαΐου 2022

Ο  Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού ότι :

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η λειτουργία της  λαϊκής  αγοράς  ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , τους οποίους οι  συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά :            

  • Ο κάθε πωλητής καταλαμβάνει τις θέσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στο επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Ορχομενού με μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των  πάγκων στα έξι (6 ) μέτρα.
  • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
  • Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου  διαλύματος περιεκτικότητας άνω τοις 70%  για  την αντισηψία χεριών
    ( σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 23983/30.04.2022 (ΦΕΚ 2137 Β)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την  Κυριακή  1  Μαΐου   2022  και ώρα 06:00  έως και την Δευτέρα   16   Μαΐου   2022  και ώρα 6:00»  )  

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή .          

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ


03 Μαΐ 2022

ΚΔΒΜ Ορχομενού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ορχομενού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορχομενού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).