Αποφάσεις Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 13ης συνεδρίασης 2022 (18-5-2022)

Αποφάσεις της 13ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 18-5-2022.