Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της Τ.Κ. Ορχομενού

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Τ.Κ. Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την 20η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: