02 Ιούν 2020

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5-6-2020 (10η/2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


02 Ιούν 2020

Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της λαϊκής αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς του Ορχομενού για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020:

1. Γιαλελής Ιωάννης
2. Συμεωνίδης Παύλος
3. Παπαλάμπρος Παναγ
4. Μπουρντένα Μαρία
5. Χαλιμούρδας Κων/νος
6. Σφύρλας Αθανάσιος
7. Ανταλόπουλος Κων/νος
8. Γρανιτσιώτης Αθαν.
9. Κουλελής Παναγ.
10. Κιαλιός Κων/νος
11. Κολοκυθας Παναγιώτης
12. Βελέντζας Κω/νος
13. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
14. Κοσμάς Δημήτριος
15. Γκορίτσα Αναστασία
16. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
17. Ντελής Αριστείδης
18. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
19. Κοτσικόρος Δημήτριος
20. Σουραφής Ηλίας
21. Θεοδώρου Βασιλική
22. Γαλανός Ιωάννης
23. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
24. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
25. Καραδόπουλος Ιωάννης
26. Παπαθανασίου Ιωάννης
27. Κολοκυθας Λουκάς
28. Καραγιαννίδης Γεώργιος
29. Μοσχοφίδης Παντελής

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1. Βελέντζας Βασίλειος
2. Κολοκυθας Αθανάσιος
3. Αποστολόπουλος Δημήτριος
4. Ντούζας Γεώργιος
5. Κιαλιού Ασημίνα
6. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου

για την κατηγορία των φρούτων :
1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
2. Γάτσιος Πέτρος

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1. Σταματίου Παναγ.
2. Πέππας Κων/νος
3. Κάλλη Αγγελική

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:
1.Παπαδόπουλος Ευθύμιος
2.Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
3.Μαντζιώρης Γεώργιος

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Α.                                                          Τα σωματεία Πωλητών

Ιωάννα Πάνου                                                                                        Κ. Κιαλιός

                                                                                                                   Μ. Κουτής