Πρόσκληση συνεδρίασης ΕΕ του Δήμου Ορχομενού την 5.7.2022

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 8.30 π. μ. στο Δημαρχείο με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: