Δήμος Ορχομενού: Προσλήψεις προσωπικού με ΙΔΟΧ στην καθαριότητα σχολικών μονάδων

Η Δήμαρχος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα
(10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ορχομενού. Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στα:

Κρυσταλλία Φορτάτου:  kfortatou@orchomenos.gr      22613 51105

Ελευθερία Σπυριδάκη:  espyridaki@orchomenos.gr     22613 51106