Αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού της 18ης συνεδρίασης την 5.7.2022

Αποφάσεις της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 5-7-2022.