13 Ιούλ 2022

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ Ορχομενού την 16.7.2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του,  το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του ΔΣ, με θέματα της ημερήσιας διάταξης.


13 Ιούλ 2022

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού την 16.7.2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του,  το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα του ΔΣ, με θέμα της ημερήσιας διάταξης.


13 Ιούλ 2022

Πρόσκληση Κατεπείγουσας συνεδρίασης ΟΕ την 13.7.2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: