20 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη συντήρηση οχημάτων-προμήθεια ελαστικών Δήμου Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού διενεργεί συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τον μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό  με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων καθώς και την προμήθεια ελαστικών του Δήμου Ορχομενού για το έτος 2021.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 67.629,60€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25-05-2021 με λήξη αποδοχής προσφορών την ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-51115 τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ


19 Μαΐ 2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλ\κών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού διακηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η δαπάνη της Υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 39.634,91 € με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ορχομενού, 28ης  Οκτωβρίου 50, Ορχομενός, Τ.Κ. 32300 την 31/05/2021, ήμερα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 31/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ


19 Μαΐ 2021

Διαδοχικές συσκέψεις για τη λήψη μέτρων ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Διευρυμένες, διαδοχικές συσκέψεις με θέμα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ορχομενού και στο Κοινοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν η αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Βοιωτίας Πύραρχος Γιάννης Ζαμάνης μαζί με τους διοικητές Λειβαδιάς και Θηβας ,ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας Μάριος Κακοσαίος ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος του δήμου Ορχομενού Γρηγόρης Γαλάνης και το σύνολο των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Ορχομενού.
Στόχος της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός και η οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την πολιτική προστασία για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ολοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά την τοποθέτησή τους κάλεσαν τους προέδρους των κοινοτήτων να κινητοποιήσουν το σύνολο των πολιτών στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Ορχομενού και βάσει του άρθρου 1 της πυροσβεστικής διάταξης 4/2012, έχει ήδη καλέσει το σύνολο των ιδιοκτητών οικοπέδων που βρίσκονται εντός των οικισμών του δήμου άμεσα να προσχωρήσουν στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους για την αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις του ανωτέρου άρθρου ο Δήμος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα προβεί αυτεπάγγελτα στην αποψίλωση των οικοπέδων, καταλογίζοντας την αντίστοιχη δημόσια δαπάνη στους ιδιοκτήτες.
“Το περιβάλλον και η προστασία του καθώς και η προστασία των δημοτών απο πιθανούς κινδύνους, είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι σε κάθε κίνδυνο” τόνισε η δήμαρχος Ορχομενού.


18 Μαΐ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παύλου (24-5-2021)

Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα Παύλου τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 7.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


18 Μαΐ 2021

Αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2021-2022 θα γίνονται δεκτές από 17 έως 31 Μαϊου 2021, στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς από  8.30π.μ – 13.00μ.μ

 Δικαίωμα επανεγγραφής και εγγραφής έχουν τα νήπια που είναι γεννημένα το 2018 και 2019 και ξεκινούν τη φοίτηση αφού έχουν κλείσει τα 2,5 χρόνια.

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Να προσέρχεστε τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης (Μάσκα, απόσταση μεταξύ δύο ατόμων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση επανεγγραφής-εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί εργασίας της μητέρας (να επισυνάπτεται και το αντίστοιχο δικαιολογητικό)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί παράδοσης/παραλαβής παιδιού από ενήλικο άτομο
 4. Πιστοποιητικό γέννησης
 5. Πιστοποιητικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 6. Ατομικό δελτίο υγείας παιδιού συμπληρωμένο από παιδίατρο και φωτοαντίγραφο των εμβολίων από το βιλιάριο υγείας του.
 7. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2020
 8. Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς γονείς

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Παιδικός Σταθμός Ορχομενού: 2261- 0- 32588
 • Παιδικός Σταθμός Ακραιφνίου: 2268- 0- 31569

17 Μαΐ 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού 20-5-2021 (6η/2021)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 18.30, σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


17 Μαΐ 2021

Ζητούνται Απογραφείς από την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) διενεργεί την Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας ως τις 22/06/2021.

Για το λόγο αυτό ζητάει Απογραφείς, οι οποίοι θα εντάσσονται μετά από αίτησή τους στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021. Θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων ναπό το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχείρησεων και Οργανισμών και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας 18-67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΣΤΑΤ Λιβαδειάς και να κάνουν την αίτησή τους από τις 14-05-2021 ως και τις 18-05-2021 στις 12 το βράδυ.


17 Μαΐ 2021

Ανάρτηση Μητρώου Αρρένων του Δήμου Ορχομενού έτους 2020

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες του ότι καταρτίστηκε ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2020 από δημότες του Δήμου Ορχομενού (ο κατάλογος βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο).

Ο κατάλογος αυτός θα βρίσκεται αναρτημένος στο δημοτικό κατάστημα από 17/05/2021 ως και 17/06/2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και μέσα στην παραπάνω προθεσμία να υποβάλλουν σε εμάς τις τυχόν ενστάσεις τους “περί παραληφθέντων ή εσφαλμένης ή άκυρης εγγραφής”.


17 Μαΐ 2021

Κανόνες λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς την Πέμπτη 20-5-2021

Ο Δήμος  Ορχομενού  ενημερώνει τους πωλητές που συμμετέχουν στη  λαϊκή  αγορά  της Κοινότητας Ορχομενού , ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/Β)  «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή 14 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00  έως και την  Δευτέρα 24 Μαΐου  2021 και ώρα 6:00»,

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  η λειτουργία των λαϊκών αγορών ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , τους οποίους οι  συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά :

 • ΑΥΣΤΗΡΗ τήρηση των πέντε  (5) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών ,  χωρίς τοποθέτηση προϊόντων σε αυτή την απόσταση
 • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους του πάγκου ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΩΛΗΤΗ   θα είναι τα τρία  (3) μέτρα
 • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές
 • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους (πωλητές/ καταναλωτές/κοινό)
 • Τήρηση απόστασης ενάμισι μέτρων (1,5 μ.) μεταξύ των ατόμων

 Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια  αρχή .

 

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡ. ΚΑΡΑΛΗ


14 Μαΐ 2021

Το κλειστό κύκλωμα άρδευσης Ορχομενού θα λειτουργήσει από 17-5-2021 ως και 21-5-2021

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει ότι το Κλειστό κύκλωμα άρδευσης θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 17-5-2021 ως και την Πέμπτη 21-5-2021 και ώρες από τις 8:00 το πρωί έως τις 11:00 το βράδυ.

Συνεχής ενημέρωση θα παρέχεται μέσω του φωτεινού ηλεκτρονικού πίνακα που βρίσκεται εγκατεστημένος στο κτήριο του κλειστού κυκλώματος άρδευσης του Δήμου.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν τους κρουνούς (βάνες) άρδευσης.

 

Υπενθυμίζουμε πως η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων – καναλιών και του κλειστού κυκλώματος άρδευσης του Δήμου προϋποθέτει την τακτοποίηση ενδεχόμενων παλαιότερων οφειλών από τον κάθε καλλιεργητή.

 

Δήμος Ορχομενού