Μία (1) Θέση ΠΕ Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη να υποβάλλουν  σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης: