Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης ΔΣ Ορχομενού 30-8-2022

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί, δια ζώσης, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 ώρα 7:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: