Πρόσκληση συνεδρίασης του συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ακραιφνίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: