ΔΕΠΟΔΑΛ: Πίνακες κατάταξης με κωδικό 102 και 103 της ΣΟΧ 2/2022

Πίνακες κατάταξης με κωδικό 102 και 103 και πίνακας προσληφθέντων της  ΣΟΧ 2/2022 της ΔΕΠΟΔΑΛ