Δήμος Ορχομενού: Πίνακες κατάταξης καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του δήμου για το σχολικό έτος 2022-23.