Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. Δήμου Ορχομενού την 9-8-2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: