Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης της ΟΕ του Δήμου Ορχομενού την 2-9-2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022και ώρα 9:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: