Η  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ αποφάσισε να απορρίψει, ως απαράδεκτη την από 11-01-2022 προσφυγή, των δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ορχομενού Νταβαλούμη Ιωάννη (επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ ), Εμμανουηλίδη Πρόδρομου (επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δ.Σ) και Χριστακάκη
Σταύρου (επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας του Δ.Σ.), κατά της αριθμ.97/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού.

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με το σκεπτικό της απόφασης.


Print Friendly, PDF & Email