22 Μαρ 2024

Πρόσκληση συνεδρίασης συμβουλίου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου  Δημητρίου  προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 6.00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

22 Μαρ 2024

Δήμος Ορχομενού: Δημοπρασία για τη μίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων

Ο δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση τριών (3) αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 1708/19.2.2024 διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην Δημοπρασία η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/3/2024 και ώρα 10:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δημαρχείο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην κα Χαρίκλεια Δούμα στα τηλέφωνα 2261351111 & 2261034152 καθώς και στην κα Ελευθερία Σπυριδάκη στο τηλέφωνο 2261351106.