Πρόσκληση Συνεδρίασης της Ο.Ε. του Δ. Ορχομενού την Τετάρτη 3-2-2021 (2η/2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.