Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού για την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας των συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης 14 Μαΐου 2020:

 1. Παπαλάμπρος Παναγιώτης
 2. Μπουρντένα Μαρία
 3. Γάτσιος Πέτρος
 4. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 5. Χαλιμούρδας  Κων/νος
 6. Κουλελής Παναγιώτης
 7. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 8. Αργυρίου Λουκάς
 9. Σφύρλας Αθανάσιος  
 10. Κιαλιού Ασημίνα  
 11. Καμούτσης Ιωάννης
 12.  Αποστολόπουλος Δημ
 13. Φάσσας Νικόλαος του Πέτρου
 14. Κολοκυθας Παναγώτης
 15. Ντούζας Γεώργιος  
 16. Ντελής Αριστείδης
 17. Γεωργούλας Αντώνιος
 18. Αλεξίου Καλλιόπη
 19. Καραδόπουλος Ιωάννης
 20. Κωστάκης Εμμανουήλ
 21. Σταματίου Παναγ
 22. Κάλλη Αγγελική
 23. Πανουσάκη Παναγ
 24. Πέππας Κων/νος  
 25. Σακκά Παναγιούλα
 26. Δήμου Κων/να
 27. Κολοκυθας Λουκάς
 28. Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
 29. Μαντζιώρης Γεώργιος

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Κιαλιός Κων/νος
 2. Βελέντζας Βασίλειος
 3. Γκορίτσα Αναστασία
 4. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 5. Μιχαλοστάμος Ανδρέας

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές οπωροκηπευτικών προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Θεοδωροαγιάννης Σταύρος
 2. Θεοδώρου Βασιλική
 3. Κοτσικόρος Δημητριος
 4. Γιαλελής Ιωάννης

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17 και χαρτικών, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών , κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 2. Μοσχοφίδης Παντελής
 3. Παπαδόπουλος Ευθύμιος
 4. Παπαθανασίου Ιωάννης

O αρμ. Αντιδήμαρχος     Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.ΟΑ.    Τα σωματεία Πωλητών
Γρ. Γαλάνης                            Ι. Πάνου                              Κ. Κιαλιός